Archive for Chưa được phân loại

Thông tin mới nhất!!!

  • Các lớp 10, 11 và 12 vào xem nội dung hướng dẫn thuyết trình gấp.
  • Đón chờ một số bài tập tự luận phần định luật Ohm tổng quát (lớp 11) vào tuần sau. Dự kiến 8/11.
  • Ngày dự kiến báo cáo mô hình lớp 11: 23/11.
  • Ngày dự kiến báo cáo mô hình lớp 10: 24/11.
  • Ngày dự kiến ngoại khoá Sóng âm lớp 12: 9/11.

 

[Hình ảnh] Lật đật trứng – lớp 10 (2009-2012)

Xem thêm tại đây.

https://picasaweb.google.com/111148766144982193865/LatAtTrung20092012