Tag Archive for 12A6

[Hướng dẫn] Ngoại khoá lớp 12 – Sóng âm

Cần đọc trước:

Yêu cầu:

  • Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ trong đó có sự tham gia của ít nhất 3 nhạc cụ khác nhau: 1 thuộc loại dây, 1 thuộc loại kèn, cái còn lại tự do.
  • Giọng hát của con người không được tính là nhạc cụ.
  • Mỗi tiết mục sau khi trình diễn sẽ được hỏi 5 câu về lý thuyết sóng âm.

Các lưu ý khác:

  • Nhóm chuẩn bị về nguồn điện, micro và các điều kiện cần thiết khác.
  • Các tiết mục biểu diễn không quá 5′/tiết mục. Các nhạc cụ cần được đưa vào hợp lý nhất có thể.
  • Không sử dụng các nhạc cụ của nhóm khác. VD: hai nhóm có thể cùng sử dụng guitar nhưng hai cây đàn guitar phải khác nhau.
  • Các tiết mục đều được quay phim lại để làm tư liệu.