Tag Archive for lật đật trứng

[Hình ảnh] Banh thun các năm từ 2009 – 2011 – lớp 10

[Hướng dẫn] Chế tạo lật đật trứng – ngoại khoá Lý lớp 10 hk1

Mục đích:

- Tìm hiểu sự cân bằng bền, cân bằng vật rắn có mặt chân đế, trọng tâm.

Cần đọc trước:

- Một số nguyên tắc khi làm việc với lửa.
- Lý thuyết về cân bằng vật rắn.

Yêu cầu chung:

  • Lật đật phải đứng thẳng và có thể quay trở lại trạng thái cân bằng sau khi bị ngã.

Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

  • Sử dụng mọi loại trứng có thể (trừ trứng cút chỉ được dùng để trang trí).
  • Đáy trứng phải còn nguyên vẹn (tròn, không nứt, vỡ)

Một số gợi ý về các bước tiến hành:

  • Dùng dao rọc giấy cắt ngang phần đầu nhỏ trứng (khoảng 1/4 đến 1/3 quả trứng). Đổ bỏ ruột và rửa.
  • Đặt trứng đứng thẳng, để vật nặng vào giữa quả trứng. Sau đó đổ sáp đèn cầy vào để cố định quả trứng.
  • Đợi sáp khô, cố định lại phần đầu quả trứng và trang trí.

Lưu ý khác:

  • Nên chọn các vật trang trí nhẹ để tránh làm ảnh hưởng đến sự cân bằng quả trứng.
  • Vật nặng phải đáp ứng yêu cầu: nhỏ, nặng và nên đối xứng.

Báo cáo kết quả:

  • Mỗi người nộp 1 quả trứng (hoặc một bộ) kèm theo là một tấm ảnh sản phẩm (có ghi tên, lớp)

Một số mô hình tham khảo: