Tag Archive for lực hấp dẫn

[Hướng dẫn] Thuyết trình bài “Lực hấp dẫn” – lớp 10

Bài thuyết trình LỰC HẤP DẪN cần làm rõ các nội dung sau:

 • Lý thuyết về lực hấp dẫn có công lao đóng góp của ai?
 • Khi nào lực hấp dẫn xuất hiện?
 • Trong chân không, lực hấp dẫn có tồn tại không?
 • Làm thế nào người ta đo được hằng số hấp dẫn G? Hằng số này thay đổi như thế nào khi lên sao Hoả, sao Kim?
 • Tại sao chúng ta không cảm nhận được lực hấp dẫn?
 • Gia tốc rơi tự do được tính như thế nào? Gia tốc này thay đổi như thế nào khi lên sao Hoả, sao Kim?

Một số gợi ý để mở rộng bài làm:

 • Sự thật về câu chuyện quả táo rơi trúng đầu Newton?
 • Cân xoắn Cavendish hoạt động như thế nào?
 • Đào một cái lỗ trên mặt đất, gia tốc rơi tự do ở dưới đáy được tính như thế nào?
 • Thuỷ triều là gì? Ở VN, cụ thể là TPHCM, thuỷ triều lên xuống như thế nào?
 • *Lực hấp dẫn đóng vai trò gì trong sự hình thành vũ trụ?
 • Tại sao máy bay có thể bay lên chống lại lực hấp dẫn của Trái Đất.